Nr: 34 din: 29032018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești