Nr: 39 din: 26042018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal la obiectivul „Construire hală- Depozit de materiale de construcții și locuință de serviciu, comuna Buhoci, județul Bacău”, beneficiar Antica Neculai și Antica Veroana