Nr: 4 din: 31012023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind respingerea proiectului de hotarare pentru infiintarea unei comisii mixte pe perioada determinata, in vederea verificarii contractelor de concesiune si inchiriere, la nivelul UAT Comuna Buhoci