Nr: 41 din: 31082021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind participarea UAT COMUNA BUHOCI la elaborarea Studiului de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana, a Regulamentului serviciului, a documentatiei de atribuire si la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban