Nr: 43 din: 31082021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind primirea UAT Beresti Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia