Nr: 48 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea alin.(2) al art.55 din anexa Ia HCL nr.30/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Buhoci