Nr: 50 din: 06072018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare a Școlii Buhoci, structură a Școlii Gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, Județul Bacău”