Nr: 53 din: 16112020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci