Nr: 55 din: 20072018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Comuna Buhoci