Nr: 55 din: 29102022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind participarea UAT COMUNA BUHOCI la elaborarea " Studiului de oportunitate pentru gestionarea cainilor fara stapan, a regulamentului serviciului si a documentatiei de atribuire in vederea delegarii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan "