Nr: 59 din: 29082023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea investitiei " Capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum la comuna Buhoci, jud Bacau " din cadrul " Programului cheie 1 " Surse regenerabile de energie si stocarea energiei din Fondul de modernizare