Nr: 6 din: 30012020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei BUHOCI aprobat prin H.C.L. nr.6/26.02.2010 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023