Nr: 67 din: 28122022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei comunei Buhoci a unor procese verbale de contraventie reprezentand amenzi ale debitorilor decedati