Nr: 68 din: 05112021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind completarea HCL nr.50 din 06.07.2021 privind proiectul " Reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Buhoci, structura a scolii gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, Judetul Bacau", cu anexa nr.3