Nr: 71 din: 28112019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea inchirierii pajistilor aflate in domeniu privat al UAT Buhoci, Jud. Bacau