Nr: 72 din: 15102018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea realizării investiției ” Extindere rețele electrice în toată Comuna Buhoci cu toate satele componente” și asigurarea finanțării investiției din bugetul local și/sau alte surse