Nr: 78 din: 16122021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii " Racorduri utilitati apa si canalizare locuinte individuale, obiective social- culturale si societati comerciale aferente comunei Buhoci, judetul Bacau "