Nr: 79 din: 28112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General ( P.U.G) al comunei Buhoci aprobat prin H.C.L. nr.6/ 26.02.2010 pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic general, dar nu mai tarziu de data 31.12.2026