Nr: 80 din: 07122023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea asumarii obligatiilor privind etapizarea obiectivului de investitie : REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A SCOLII BUHOCI, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE BUHOCI, COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU, Cod SMIS 124553, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr POR/10/2017/10/10.1B/7regiuni, pentru perioada de programare 2021 - 2027