Nr: 81 din: 28122021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci