Nr: 83 din: 20112018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea dlui. Iștoc Cristian având calitatea de reprezentant al UAT Buhoci în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. - CRAB