Nr: 90 din: 20122023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea implementarii etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul " REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A SCOLII BUHOCI, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE BUHOCI, COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU", Cod SMIS 124553, in cadrul Programului Regional Nord Est 2021 - 2027 si a cheltuielilor legate de proiect, in scopul finalizarii integrale.