Ca urmare a materialului distribuit pe retele de socializare, in data de 4 iunie 2020, de catre dl. Iftime Mihaita Claudiu, prin care acesta aduce acuzatii grave si nefondate Primarului U.A.T. Buhoci, Administratorului Public U.A.T. Buhoci și  personalului din aparatul de specialitate al Primarului, venim cu urmatoarele precizari:

Hotararea de Guvern cu nr.  1579 din 2005, prevede clar, la art. 4,  conditiile de incadrare a personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, prima dintre acestea fiind ca solicitantul să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al comunei, beneficiar al voluntariatului.

Concetatenii la care face referire dl. Iftime Mihaita Claudiu  au depus in data de 4 iunie 2020, la registratura institutiei cereri de inscriere ca voluntari SVSU in cadrul U.A.T.  Buhoci, cereri însotite de documente din care reieșea clar ca o persoana are domiciliul in Municipiul Bacau, iar cealalta are domiciliul în Comuna Buhoci de doar cateva luni, în fapt ea locuind tot în Mun. Bacău.

Aceste persoane nu cunosc comuna Buhoci, nu sunt integrate in comunitatea locala si nu pot interveni prompt in cazul unei situatii de maxima urgenta, ele locuind efectiv la Bacau.

Primarul este Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si avand aceasta calitate învestită de lege, apara interesele comunei si are datoria de a selecta cele mai bune persoane, care intrunesc cerintele si criteriile stabilite de lege pentru a putea face parte din SVSU al Comunei Buhoci.

Un alt aspect, o cerere / o petitie se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea ei, nicidecum atunci pe loc, doar pe simplul motiv ca o persoana are interese meschine si incearca anumite ingerințe politice.

 

H.G.  nr.  1579  din  2005

CAPITOLUL II
Condiţii de încadrare a personalului voluntar

Art. 4. – (1) Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;

|[b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani; (text original în vigoare până la 25 mai 2016) ]|

[{*}] b) să aibă vârsta minimă de 18 ani; (literă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 371/2016, în vigoare de la 25 mai 2016)

|[c) să fie apt din punct de vedere medical; (text original în vigoare până la 25 mai 2016) ]|

[{*}] c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; (literă modificată prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 371/2016, în vigoare de la 25 mai 2016)

|[d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat; (text original în vigoare până la 25 mai 2016) ]|

[{*}] d) să posede documentele care . . . text abrogat – [{*}] . . . (literă abrogată de la 25 mai 2016 prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 371/2016)

d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat; (literă abrogată de la 25 mai 2016 prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 371/2016)

e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar în condiţiile art. 10 lit. c).

|[(2) La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:

a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialităţile: pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.