Informare începere procedură etapă pregătitoare privind Proiectul elaborare PUZ – S.C. OIKIA S.R.L.

Spatiu productie, showroom, birouri, locuinta de serviciu, împrejmuire teren și bazin vidanjabil, situat pe terenul din extravilanul comunei Buhoci, judetul Bacău

Informare privind proiect elaborare PUZ – Spațiu productie SC OIKIA SRL – 12.06.2024