Informare cu atributiile si responsabilitatile proprietarilor de cabaline si ale medicilor veterinari de libera practica cu privire la identificarea, miscarea si sacrificarea in abator a cabalinelor