COMUNA BUHOCI, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect Proiectare și Execuție Extindere și Modernizarea Rețelei de Alimentare cu Energie a Sistemului de Iluminat Public în Comuna Buhoci, Jud. Bacău.