Plan de interviu – Funcție publică – Consilier Debutant – Compartiment Fond Funciar

Data desfășurării interviului:  08.11.2023,  ora: 9