Proces – verbal de afișare nr. 5937 din 27.09.2023 – Rezultat selecție dosare concurs – Referent II – Compartiment Asistență Socială