Proces – verbal de afișare rezultat selecție dosare concurs – Consilier Asistent – în cadrul Compartimentului Stare Civilă, Resurse Umane și Secretariat.