Proces – verbal de afișare rezultat selecție dosare concurs – Consilier debutant în cadrul Compartimentului Fond Funciar.