Proces – Verbal de afișare rezultat selecție dosare concurs – Referent debutant, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, din cadrul U.A.T. Buhoci, Județul Bacău