Raport privind închiderea exercițiului bugetar pe anul 2023 – UAT BUHOCI