Nr: 17 din: 27032019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci