Nr: 18 din: 27032019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 82 / 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal, sat Bijghir, comuna Buhoci, judetul Bacau"