Nr: 28 din: 22052019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea punerii la dispozitie ABA Siret, spre folosinta cu titlu gratuit, a unor suprafete de teren in vederea depozitarii materialului aluvionar rezultat din lucrarile de decolmatare aferente obiectivului de investitii "Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, Judetul Bacau"