Nr: 29 din: 22052019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Buhoci, Judetul Bacau