Nr: 42 din: 30052018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare