Nr: 43 din: 30052018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea încheierii unui Contract de Comodat cu Parohia Ortodoxă Bijghir pentru utilizarea terenului în suprafața de 526 m.p., situat în sat Bijghir, T 20, P 1238, în vederea construirii de Capelă Mortuară și Casa Praznicală