Nr: 48 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Buhoci