Nr: 49 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul privind prestarea serviciului de colectare si transport a deseurilor menajere