Nr: 50 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019