Nr: 51 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea asigurarii resurselor financiare pentru intocmirea documentatiilor necesare inchirierii / concesionarii islazului Comunei Buhoci