Nr: 52 din: 29082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea Viceprimarului Comunei Buhoci