Nr: 55 din: 28092019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat "Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau"