Nr: 56 din: 28092019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate cu un an a Scrisorii de Garantie bancara emisa de FGCR asupra avansului acordat de APDRP