Nr: 67 din: 30102019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr. 46 din 29.08.2019 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 22,5 m.p. de teren apartinand domeniului public al UAT Buhoci