Nr: 8 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modificarii HCL nr. 80 din 20.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Imprejmuire Scoli Gimnaziale, Comuna Buhoci".