Nr: 7 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind moficarea HCL nr. 26 / 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Buhoci, Judetul Bacau.