Nr: 10 din: 19022020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al al primarului UAT Buhoci