Nr: 9 din: 19022020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea sustinerii din bugetul local a costurilor rezultate din devizele tehnice de lucrari efectuate pe domeniul public al comunei, in vederea bransarii/racordarii la Sistemul de Apa si Canalizare a cetatenilor comunei